Kontakt Serwis Gdzie kupić

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI COMITOR SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi danych osobowych klientów spółki korzystających ze strony internetowej www.comitor.pl.

 

COMITOR sp. z o. o. w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”. Wszystkie dane osobowe klientów spółek COMITOR, uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

 

Korzystanie z Usług COMITOR za pośrednictwem naszej strony internetowej oznacza, iż akceptują Państwo zasady przyjęte w niniejszej Polityce. Jeżeli mają Państwo jednak jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem danych osobowych dostępnym pod adresem e-mail: iodo@comitor.pl lub numerem telefonu: 42 689 10 04.

 

DEFINICJE

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.

 

COMITOR  - oznacza spółkę pod firmą COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742

 

Dane Osobowe  - oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1  Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)

 

 Usługi  -  oznaczają świadczone przez COMITOR usługi, w szczególności sprzedaż produktów wyposażenia kuchennego i gastronomicznego – szczegółowo opisane na stronie: https://comitor.pl/

 

Użytkownik  oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez COMITOR, którego Dane Osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.comitor.pl

 

Polityka  oznacza niniejszą politykę prywatności

 

Przetwarzanie  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez COMITOR

 

Rozporządzanie  - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej comitor.pl celem skorzystania ze świadczonych przez nas Usług, możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe – ma to miejsce jednak wyłącznie wtedy, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług.
 2. Wszelkie podane przez Państwa Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 3. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest COMITOR.
 4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez COMITOR i korzystania z ich pełnej funkcjonalności. Informujemy, że zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Jeżeli uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, mogą Państwo cofnąć ją w każdym momencie.

 

ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych dlatego:
 2. podczas rejestracji, składania zamówienia na stronie internetowej www.comitor.pl lub udzielania dodatkowej gwarancji prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 3. jeżeli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali – prosimy o podanie za pośrednictwem strony internetowej danych kontaktowych - podstawą przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 4. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – ciasteczka wykorzystujemy wyłącznie do lepszego dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb - podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 5. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej korzystamy z narzędzia Google Analitics – za jego pomocą zbieramy jednak wyłącznie informację o adresach IP oraz zachowaniu podmiotu, który posługuje się w chwili korzystania danym IP, na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy dopasować dla Państwa indywidualne treści – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 6. Dane Osobowe wskazane w pkt. 7 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je prztewarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług lub skontaktowanie się z Państwem, na Państwa życzenie.
 7. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:
 • w celu świadczenia Usług;
 • w celu kontaktu z Państwem – na Państwa życzenie;
 • w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę - w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter. Prosimy pamiętać, iż wyrażenie zgody na przesyłanie komunikatów jest w pełni dobrowolne – nie ma żadnego wpływu na dokonywanie przez nas sprzedaży czy szybkość realizacji usługi. Dodatkowo, zgodę można w każdym momencie wycofać.
 1. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji celu oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek.
 2. Informujemy, iż nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

 

UPRAWNIENIA

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia zawsze mogą Państwo:
 • prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;
 • prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
 • sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
 • odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
 • wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
 • prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;
 • skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 1. COMITOR niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6 oraz 12. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, COMITOR w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. COMTOR poinformuje także Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
 2. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.

 

NASI PARTNERZY

 1. Dla świadczenia na Państwa rzecz Usług, musimy podejmować współpracę z naszymi sprawdzonymi partnerami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych – korzystamy jednak wyłącznie z usług podmiotów, którzy wdrożyli Rozporządzenie i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a samo powierzenie zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 2. W związku z powyższym Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być takie podmioty takie jak kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności internetowych, producenci wybranych przez Państwa towarów, operator Google Analytics, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia. Zawsze dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy już w fazie projektowania Usług. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

 

INFORMACJA HANDLOWA

 1. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
 2. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu lub poinformują nas o tym za pośrednictwem podanych w Polityce danych kontaktowych COMITOR lub też kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@comitor.pl.
 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

 

PLIKI COOKIES i GOOGLE ANALYTICS

 1. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies oraz narzędzia Google Analytics. Narzędzia te ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować Usługi do Państwa potrzeb.
 2. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).
 3. Pliki cookies oraz Google Analytics nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić wyłączając usługę cookies w ustawieniach w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku Google Analytics należy zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics który znajdziesz klikając tutaj, więcej o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajdziesz tutaj.

 

 

KONTAKT

 1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z COMITOR:
  1. Kontaktując się za pośrednictwem e-maila lub telefonu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

   e-mail: iodo@comitor.pl
   tel.: +48 42 689 10 04;

  2. albo odwiedzając nas osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to:

                       COMITOR sp. z o. o.
                       ul. Laskowicka 24,
                       93-111 Łódź

 

 

 

Wyposażenie kuchni w domu
Do góry
Masz pytania?

W czym możemy pomóc?

INFOLINIA
801 BLANCO (25 26 26)
Wyślij zapytanie
Porównanie produktów:
Porównaj
COMITOR

Zapisz się
do Newslettera Poznaj nasze nowości oraz wyjątkowe oferty


COMITOR

Akceptacja RODO

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

Zanim przejdziesz do serwisu lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę COMITOR. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe warunki.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) COMITOR sp. z o. o. informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94-111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742 (dalej jako: „COMITOR”, „Comitor sp. z o.o.”);
 2. COMITOR powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Elżbieta Baćko, dostępna pod numerem telefonu: 42 689 10 04 oraz adresem mailowym: iodo@comitor.pl.
 3. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej oferty wydłużonej gwarancji – w celu realizacji wybranej przez Panią/Pana opcji gwarancji. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych COMITOR.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi zaufani partnerzy – operatorzy płatności, operatorzy płatności elektronicznych, obsługujące nas podmioty informatyczne, producenci wybranego przez Państwa towaru (jeżeli jest to niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji), a w razie takiej konieczności – także obsługujące nas kancelarie prawne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, a jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej wydłużonej gwarancji – także przez czas, na który udzielana jest gwarancja. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi.
 13. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z ciasteczek oraz Google Analytics. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Więcej informacji o RODO znajdą Państwo m.in. tutaj.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Pozdrawiamy, zespół COMITOR sp. z o.o.

Ustawienia zaawansowane