Kontakt Serwis Gdzie kupić

Warunki wykonywania gwarancji na baterie zlewozmywakowe Blanco

Najczęściej spotykane są baterie pokryte błyszczącą powłoką chromową. Inne popularne wykończenie to kolor stali-satyna (srebrny mat), stal szczotkowana (stal podrapana maszynowo metalową szczotką), stal polerowana maszynowo, w kolorze granitu (lakierowane w różnych kolorach głównie przewidziana jako element wyposażenia zlewozmywaków kompozytowych). Daje to możliwość do indywidualnego komponowania armatury z charakterem całości wnętrza. Aby nasza bateria zachowała swoje walory estetyczne przez długi okres eksploatacji, niezmiernie ważna jest ich pielęgnacja i konserwacja. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta, a produkt na długo będzie ozdobą Twojej kuchni.

Firma BLANCO nie oferuje międzynarodowej gwarancji producenta. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski, zaś gwarantem jest wyłączny importer produktów BLANCO w Polsce, firma Comitor Sp. z o.o. Tylko produkty zaopatrzone w kartę gwarancyjną firmy Comitor Sp. z o.o. i pochodzące wyłącznie z dystrybucji Comitor Sp. z o.o. objęte są  gwarancją. Sieć serwisowa produktów BLANCO, zorganizowana przez firmę Comitor Sp. z o.o. honoruje wyłącznie własne gwarancje.

Warunki gwarancyjne na baterie i dozowniki Blanco  - informacje uzupełniające

Dokument gwarancyjny do pobrania w stopce strony.

Informujemy, że w trosce o środowisko z dniem 01.01.2019r. Spółka Comitor dokonała zmiany w zakresie Kart gwarancyjnych wydawanych do produktów Blanco. Karty gwarancyjne w formie papierowej książeczki nie będą już przy sprzedaży dostarczane wraz z produktem. Kartę gwarancyjną każdy Klient będzie mógł pobrać samodzielnie z niniejszej strony internetowej. Dokument gwarancyjny do pobrania w stopce strony poniżej . Karty gwarancyjne w formie papierowej jakie posiadają Państwo do zakupionych wcześniej produktów zachowują ważność. Warunki obowiązujące w wersji papierowej karty nie ulegają zmianie.

Warunki

Gwarancja na baterie zlewozmywakowe i dozowniki płynu Blanco dotyczy  wyłącznie urządzeń zakupionych przez konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczonych wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego zakupionych na terenie Polski, pochodzących wyłącznie z dystrybucji Comitor Sp. z o.o.


Oznakowanie, że produkt jest przeznaczony do użytku domowego jest umieszczone w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu dołączonej do produktu przez producenta. Użytkowanie produktów w celach komercyjnych i/lub przemysłowych (w firmie, przedsiębiorstwie) jest użytkowaniem produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia z gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z kartą gwarancyjną pobraną ze strony  https://comitor.pl/serwis/warunki-gwarancyjne/warunki-wykonywania-gwarancji-na-baterie-zlewozmywakowe-blanco/. Dowód zakupu winien zawierać datę zakupu i dane/symbol urządzenia Brak dowodu zakupu i/lub dowód zakupu nie zawierający danych urządzenia oznacza, że karta gwarancyjna  jest nieważna. Gwarancja nie wymaga pieczęci i/lub podpisu sprzedawcy na karcie.

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. Jest to istotne, ponieważ każda ujawniona wada może powodować kolejne usterki a także doprowadzić do sytuacji, kiedy jej usunięcie przez zaniechanie użytkownika stanie się niemożliwe. Nie zgłoszenie zauważonej wady w czasie 2 miesięcy powoduje utratę praw do naprawy gwarancyjnej usterki, która w następstwie takiej eksploatacji wystąpi.

Wszelkie naprawy i przeróbki wykonane poza Autoryzowanym Serwisem Comitor i/lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym również jest równoznaczne z utratą gwarancji.

Zakres gwarancji

Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie baterii zlewozmywakowych i dozowników płynu Blanco w następującym zakresie:

 1. 2 lata gwarancji na baterie zlewozmywakowe Blanco, w tym m.in.: szczelność korpusu, głowicy ceramicznej, trwałość uszczelek wewnętrznych, węży przyłączeniowych, wylewki, elementów elektronicznych, powłoki wykończeniowej.
 2. 12 miesięcy na wkład filtra Blanco stosowany w bateriach dwufunkcyjnych 2w1 dla wody filtrowanej
 3. 2 lata gwarancji na sprawne funkcjonowanie dozowników płynu do naczyń Blanco

Gwarancja dotyczy najczęściej rzeczy użytkowanej, w której podczas eksploatacji ujawniła się wada tkwiąca w sprzedanej rzeczy niemożliwa do wykrycia podczas odbioru podczas zakupu baterii. Wadą taką nie są wady i usterki, których istnienie kupujący mógł ujawnić w chwili zawarcia umowy lub wydania rzeczy. W takich przypadkach wszelkie uszkodzenia baterii należy rozstrzygnąć bezpośrednio ze sprzedawcą, który wydał kupującemu towar. Wszelkie wady wykryte przed montażem jak np. złamania, zarysowania, odpryski itp., nie są objęte gwarancją. Mogły one powstać u pośredników sprzedaży (hurtownie, sklepy),  podczas niewłaściwego transportu czy przechowywania lub podczas nieostrożnego montażu.

Sprawdzajmy towar przy zakupie produktu!

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania wyrobu niezgodnego z zaleceniami producenta określonymi w dokumentacji załączonej do produktu i/lub sztuka budowlaną. Świadczenia z gwarancji nie obejmują montażu, usunięcia nieszczelności z uwagi na złe lub niedokładne połączenie elementów, braku uszczelek czy nieodpowiedniego dokręcenia baterii do blatu/zlewozmywaka. 

Baterię ciężko jest dokręcić jeśli nie posiadamy odpowiednich narzędzi. Stosując nieodpowiednie narzędzia możemy uszkodzić nakrętkę mocującą baterię i/lub dokręcić baterię z nieodpowiednią siłą, co spowoduje, że z czasem bateria utraci swoją stabilność. Najczęściej występującym błędem przy montażu jest nieodpowiednie podłączenie i ułożenie węża wylewki, który zahacza o inne urządzenia lub przedmioty znajdujące się w szafce, co prowadzi do rozerwania osłony stalowej węża wylewki.

COMITOR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji montażu produktu załączonej do urządzenia oraz informacją zawartą na stronie www.comitor.pl/serwis/instrukcje/. Wszelkie uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami np. proszkiem polersko-czyszczącym lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol lub pochodne nie są objęte gwarancją. Nie należy również używać płynów z silnym stężeniem soli,  proszku do szorowania ani zmywaków z wiórów. Mogą one trwale uszkodzić powierzchnię baterii lub dozownika płynu. Polecamy do pielęgnacji urządzeń środki przebadane i sprawdzone przez producenta. Wykaz środków czystości na naszej stronie: https://comitor.pl/katalog/pielegnacja-i-srodki-czystosci/

Świadczenia z gwarancji nie obejmują czynności pielęgnacyjnych opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu załączonej do urządzenia oraz informacją zawartą na stronie https://comitor.pl/serwis/serwis-radzi/ . W szczególności chodzi o usuwanie osadów wapiennych i zanieczyszczeń z perlatora, filtrów siatkowych na wężykach zasilających oraz osadów prowadzących do zatarcia baterii lub uszkodzenia jej podzespołów powstałych przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowych. Warto korzystać z naszego programu konserwacji urządzeń - https://comitor.pl/serwis/oferta/przeglady-konserwacyjne-baterii-zlewozmywakowych/. Regularne przeglądy skutecznie ograniczają konieczność interwencji serwisowych z powodu awarii, znacznie redukując koszty eksploatacji urządzeń.

Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, a więc usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi. Do takich usterek nie należą usterki mechaniczne spowodowane przez użytkownika m.in. pęknięcie, odprysk, zarysowanie na skutek uderzenia, upadku innych przedmiotów na baterię lub niewłaściwego użytkowania w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie baterii.

Najczęściej występującym przypadkiem jest niewłaściwe użytkowanie wyciąganej wylewki (rys. 3 i 4 poniżej) w wyniku którego pęka osłona stalowa węża wylewki lub sama wylewka na części gwintowanej - połączenie z wężem wylewki. Doradzamy ostrożność gdyż takie działania mogą trwale uszkodzić powłokę baterii, wylewkę lub wąż wyciąganej wylewki, czego nie obejmuje gwarancja. Są to uszkodzenia mechaniczne z przyczyn zewnętrznych a nie tkwiących w rzeczy.

W przypadku dozowników płynu najczęściej pojawiającym się błędem jest używanie płynu do mycia naczyń w formie skoncentrowanej. Każdy płyn jaki zakupią Państwo w sklepie należy, zgodnie z zaleceniem producenta rozcieńczać z wodą w proporcji 1:1. Płyn w formie skoncentrowanej jest gęsty i lepki, co powoduje sklejanie kanałów i dyszy przez które przepływa, zwłaszcza w sytuacji dłuższego braku użycia. W takim przypadku doradzamy dłuższe namoczenie pompki wraz z głowicą w ciepłej wodzie w celu rozpuszczenia płynu i udrożnienia kanałów i dyszy przez który przepływa pompowany płyn. Używanie skoncentrowanego płynu prowadzi do uszkodzeń dozownika, pompki, rozszczelnienia urządzenia a w konsekwencji do jego trwałego uszkodzenia. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta wyłącza odpowiedzialność Gwaranta za produkt.

Przypominamy również, że sprzedawane przez nas urządzenia są przeznaczone tylko do użytku domowego na wyposażeniu kuchni. Dozownik płynu służy zatem do użycia płynu do naczyń w formie rozcieńczonej, nie do mydła w płynie używanego w formie skoncentrowanej. Użycie do dozownika mydła w płynie również może przyczynić się do jego uszkodzenia, co nie jest objęte gwarancją.

Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia przez jego naprawę. W przypadku, gdyby dostawa nowego urządzenia nie była możliwa z powodu zaprzestania produkcji, kupującemu-użytkownikowi przysługuje prawo wyboru odpowiednio innego aktualnie oferowanego modelu w cenie nie wyższej niż model reklamowany. Aktualny wykaz produktów dostępnych w sprzedaży : https://comitor.pl/serwis/warunki-gwarancyjne/gwarancja-na-zlewozmywaki-blanco/

Gwarancja wyłącza uprawnienia użytkownika do zwrotu gotówki.

W przypadku interwencji serwisowych objętych gwarancją dokonywanych przez Autoryzowany Serwis Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy a zwłaszcza do odcięcia instalacji wodnej przez zakręcenie zaworów zasilających. Czynności  gwarancyjne wykonywane są w miejscu montażu produktu, Gwarant nie ponosi kosztów poniesionych przez Użytkownika w przypadku samowolnego demontażu urządzenia,  jego wyposażenia  i/lub wysyłki do Gwaranta bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Gwarantem.

Informacje dodatkowe

Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oznajmia, iż zapoznał się i akceptuje warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Więcej o sposobie zgłaszania reklamacji jak i o jej rozpatrzeniu w dokumencie gwarancyjnym – do pobrania w stopce poniżej

Zapraszamy do kontaktu

Barbara Wiaderna
Asystent działu serwisu
+48 42 689 10 17
Mariusz Dewicki
Kierownik działu serwisu i administracji
+48 42 689 10 20
Serwis Comitor
Do góry
Masz pytania?

W czym możemy pomóc?

INFOLINIA
801 BLANCO (25 26 26)
Wyślij zapytanie
Porównanie produktów:
Porównaj
COMITOR

Zapisz się
do Newslettera Poznaj nasze nowości oraz wyjątkowe oferty


COMITOR

Akceptacja RODO

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

Zanim przejdziesz do serwisu lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę COMITOR. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe warunki.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) COMITOR sp. z o. o. informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94-111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742 (dalej jako: „COMITOR”, „Comitor sp. z o.o.”);
 2. COMITOR powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Elżbieta Baćko, dostępna pod numerem telefonu: 42 689 10 04 oraz adresem mailowym: iodo@comitor.pl.
 3. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej oferty wydłużonej gwarancji – w celu realizacji wybranej przez Panią/Pana opcji gwarancji. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych COMITOR.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi zaufani partnerzy – operatorzy płatności, operatorzy płatności elektronicznych, obsługujące nas podmioty informatyczne, producenci wybranego przez Państwa towaru (jeżeli jest to niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji), a w razie takiej konieczności – także obsługujące nas kancelarie prawne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, a jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej wydłużonej gwarancji – także przez czas, na który udzielana jest gwarancja. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi.
 13. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z ciasteczek oraz Google Analytics. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Więcej informacji o RODO znajdą Państwo m.in. tutaj.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Pozdrawiamy, zespół COMITOR sp. z o.o.

Ustawienia zaawansowane